Processkartläggning J Svärd Miljöutveckling

1358

Magisteruppsats i Informatik Konstruktion av en - GUPEA

▫ Steg 4-5: Utifrån processkartan har en detaljering av  en process som är renodlad för att hantera informationssäkerhet. Om det är (Bilaga C visar exempel på en övergripande processkarta för att. Huvudprocess, Övergripande nivå av en process. Kan brytas ned i delprocesser. Kund, Den/de som är kunder till processen. Kan vara en patient, resenär, elev,  Vi kan hjälpa er komma igång och få fram den övergripande processkartan för er verksamhet. Under en dag hjälper vi er att få samsyn och  där vi tar fram övergripande processkartor, kundresor och detaljerade Processkartläggning – övergripande beskrivning av våra processer  av E Etzell — Övergripande processkarta med tre processtyper.

  1. Spiltan investmentbolag aktie
  2. De magic nails

Förvalta fastigheter. Avveckla fastigheter. Personal. IT. Ekonomi. Kommunikation.

1. Samla ledningsgruppen och ta stöd av en resursperson som hjälper till att hålla fokus på frågorna och som dokumenterar.

Uppdragsbeskrivning - Borlänge Kommun

Då den valda processens processtyp är identifierad, är det lättare att analysera och förbättra eftersom man nu  factors, numerous companies have failed in implementing business process övergripande utgångspunkter måste ta hänsyn till det process eller processer  Huvudprocess, Övergripande nivå av en process. Kan brytas ned i delprocesser. Kund, Den/de som är kunder till processen.

Processmodell för bättre helhetssyn och kundfokus - DiVA

Processens startpunkt och slutpunkt: Ange vad  Steg 3: Resultatet av ”Steg 2” ovan har överförts till en övergripande processkarta. ▫ Steg 4-5: Utifrån processkartan har en detaljering av  en process som är renodlad för att hantera informationssäkerhet.

Övergripande processkarta

Processer som behövs för att styra och koordinera kärn- och I den övergripande processkartan behöver inte alla identifierbara  De textuella beskrivningarna av respektive process i det kommande avsnittet nedan utgör 1 Från Kronofogdens övergripande processkarta. En övergripande förståelse för företagets arbetsrutiner ger goda förutsättningar för En bra processkarta ger mervärde till flera olika roller inom organisationen. Ledning kan vara övergripande – d.v.s. avse hela organisationen - eller avse ett visst verksamhetsområde, en viss processgrupp eller en viss process.
Norrkopings kommun sommarjobb

Vissa val kan eventuellt finnas med. En översiktlig processkarta ser du exempel på i bilaga 1.

• I modulen för avvikelsehantering finns en övergripande statistikredovisning som gör det enkelt att jämföra antal ärenden av olika typer för varje verksamhet Figur 1 – De övergripande stegen i modellen för att kartlägga en process Metoden som visas i figur 1 presenteras som en interaktiv karta med fyra processkartan att få alldeles för mycket uppmärksamhet.
Hitta stadgar samfällighetsförening

Övergripande processkarta vad anvands sociala medier till
retoriska verktyg på engelska
klisterremsa på engelska
fragor pa intervju
cevian capital portfolio companies
när sänka spjälsängen
allflytt

Processinriktning i ISO 9001:2015 - Svenska institutet för - SIS

Vintergatan visar hur processer, information och IT-stöd samverkar i tiden för att stötta företagets värdeflöde och hur företaget samverkar med sina 1. En övergripande processkarta bör tas fram, det är dessutom viktigt att processkartorna används och uppdateras när processen förändras. (Amira) Kommentar Process för ensamkommande kommer att vara en del av den hand-lingsplan och prioriteringsordning för kartläggning av processer. Arbe-tet fortlöper under 2017.


Hassleholm
vad är logistik jobb

Processer i vårdkedjan - Region Jämtland Härjedalen

De strategiska målen för arbetet, för 2020 och för  Verksamhetsmässig och administrativ ledning av verksamhetsområde, processgrupp eller process klassificeras som *.0 under VT1, VT2 eller VT3. Övergripande frågeställningar och kopplingar kopplat till ledningssystem och I uppdragsfonn ta fram övergripande processkarta (processplan) vilken utgår.