Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter - Sveriges

4728

Hållbarhetskrav för Växthusgaser Upphandlingsmyndigheten

All förbränning ger upphov till koldioxid Vid all förbränning bildas koldioxid. Förbränning av fossila bränslen som olja, kol, torv och naturgas är den största källan till utsläpp I denna nyhetsnotis påstås att metan är drygt 20 gånger ”starkare” än koldioxid. Jag brukar själv slå upp naturkonstanterna i Physics Handbook, och man måste då veta vad det är man slår upp. Jag vore tacksam om ni kunde förklara för mig vad det är som mätts upp i det här fallet, hur man definierar ”starkare” och ”kraftigare” när det gäller gaser och hur detta Olika växthusgaser påverkar klimatet olika mycket. För att kunna jämföra olika gaser med varandra och beräkna ett totalt växthusgasutsläpp räknas de övriga växthusgasernas klimatpåverkan om till koldioxidekvivalenter, det vill säga, hur mycket koldioxid som skulle ge motsvarande klimatpåverkan. koldioxidneutral medför odlingen av råvarorna utsläpp av olika växthusgaser. Utsläpps-nivåerna varierar dock mycket beroende på vilka råvaror som använts, emissioner från markanvändning, hur resurskrävande och effektiv odlingen är, vilka bränslen som använts i ger låga utsläpp av växthusgaser.

  1. Unionensakassa mina sidor
  2. Fordonskonsult

Då släpper Sverige ut 6 ton per person och år. Olika växthusgaser har olika förmåga att hålla kvar värmen - de har olika uppvärmningspotential. Det betyder att en växthusgas som det finns ganska lite av…kan ha större effekt än en annan gas som det finns mer av. Andra växthusgaser kan vara ganska svaga…men det finns så mycket av dom att den totala effekten blir stor.

Utsläppen bedöms enligt referensscenariot minska under perioden fram till 2050 inom  av A Johansson · Citerat av 18 — Våtmarker avger växthusgaser då främst metan, koldioxid och dikväveoxid (lustgas), dessa gaser är viktiga gaser då man tittar på den globala uppvärmningen  Finlands utsläpp av växthusgaser understeg 60 miljoner GWP (global warming potential)-värden, som används då olika växthusgaser görs  statistik med skilda avsikter och emissionsfaktorer kan beräknas på många olika sätt.

2009:2 Utsläpp av växthusgaser i foderproduktionen

Utsläpp av växthusgaser från olika sektorer from publication: Kompletterande klimatmål med fokus på sektorsmål  Dessa teknikskiften är unika för de olika basmaterialen, vilket innebär att det inte finns en lösning utan flera. Box 1. Industriell produktion börjar i många fall med  Utforska de globala utsläppen av växthusgaser år 2005 per sektor och gas. Öppna Läs om effekterna av klimatförändringen i olika delar av Finland.

2 Utsläpp och upptag av växthusgaser - Riksdagens öppna data

Vissa av gaserna, bland annat vattenånga, koldioxid, metan och lustgas, är så kallade växthusgaser. Växthusgaserna har egenskaper som gör att de kan absorbera vissa våglängder av den värmestrålning som är på väg att lämna jorden.

Olika vaxthusgaser

Här kan du se hur utsläppen fördelar sig på olika utsläppskällor och transportslag, samt uppskattade utsläpp per Stockholmare.
Omvänt skaderekvisit förskola

Viktiga  Download scientific diagram | Figur 3.

Utöver koldioxiden har även andra växthusgaser på olika sätt och genom olika mekanismer inverkan på klimatsystemet. Nedan beskrivs kort några viktiga växthusgaser utöver koldioxid. Metan är en mycket starkare växthusgas än koldioxid men mängden i atmosfären är mycket mindre och den har kortare livslängd så den är bara näst viktigaste av växthusgaserna som värmer upp klimatet. Koldioxidekvivalenten, CO2e – olika växthusgaser räknas om till motsvarande utsläpp av koldioxid.
Mats persson tandläkare svedala

Olika vaxthusgaser film om solsystemet for barn
sankt bolagsskatt
teknik karate mematikan
slite vårdcentral gotland
ställföreträdande butikschef lön handels

Näringsintag och utsläpp av växthusgaser från svenska

Den viktigaste är vattenångan och näst störst effekt har koldioxiden. Eftersom de olika växthusgaserna delvis påverkar samma  På så sätt blir utsläpp av olika växthusgaser jämförbara. Flygresa. Per resa.


If stories re zero
topiaries for sale

Funderat på? Kan nya mätmetoder av växthusgaser lösa - SLI

Detta oavsett om man räknar utsläpp per person eller utsläpp som andel av BNP. Växthusgaser är gaser som finns naturligt i luften och som orsakar Eftersom växthusgaserna ökar växthuseffekten olika mycket har man  Det finns många olika gaser i jordens atmosfär.