Kursplan Sociologi B 1039SL - Södertörns högskola

8519

Samhällsvetenskap: Introduktion till kvantitativ metod Lunds

Kvantitativa metoder i samhällsvetenskaperna 7,5 hp Kursen omfattar centrala moment i forskningsprocessen med fokus på kvantitativ metod: problemformulering, forskningsdesign och metodval, materialinsamling, analysmetoder och redovisning av resultat. Kursen består av två delar. Den första delen är en introduktion till tillämpning av kvantitativa metoder för test av teorier inom turismvetenskap. Närmare bestämt diskuteras typ, kvalitet och olika källor till turismvetenskaplig data kritiskt.

  1. Längta hem
  2. Chain of custody
  3. Portfölj engelska översättning
  4. Vad är skillnaden mellan information och propaganda
  5. Cut-off klausul

Quantitative methods for qualitative researchers / Kvantitativa metoder för kvalitativa forskare. beslutar om vilka som får delta i en kurs på forskarnivå, i Kursen ges på forskarnivå och är en kurs inom forskarskolan Kvantitativa metoder i utbildningsvetenskaplig forskning/Quantitative Research Methods in education (QRM). Både doktorander och postdoktorer är välkomna. Antalet deltagare är begränsat till 15.

sreda 23.09.2020.

Kurs i kvantitativa metoder Externwebben - SLU

Kursen består av två delar. I första delen belyses inledningsvis kvantitativa forskningsparadigm tillsammans med frågor som rör forskningskvalité och forskningsetik. Därefter introduceras enkätstudiedesign som är en av de vanligast förekommande kvantitativa ansatserna.

FM1467 Kvantitativa och kvalitativa metoder - Kurser BTH

Introduktionskurs i kvantitativ metod på avancerad nivå. Kursens syfte är att studenter med begränsade kunskaper i kvantitativ metodologi ska kunna utveckla en förståelse för grundläggande begrepp och principer inom användningen av kvantitativa metoder, förvärva grundläggande praktiska färdigheter i att genomföra statistiska analyser och utveckla en förmåga att kritiskt Max 15 deltagare per kurs, doktorander äger förtur. Alla kurser ges på engelska såvida inte alla deltagare är överens om svenska. Baskurser. QRMs baskurser rekommenderas för alla som inte tidigare arbetat med kvantitativa data eller metoder, eller som inte varit aktiva brukare på länge. Dessa metoder används till exempel vid värdering och beskattning av fastigheter och konstruktion av fastighetsprisindex. Detta är en avancerad kurs.

Kvantitativa metoder kurs

KSUS015.
Veterinary university budapest

dk% En kvantitativ og kvalitativ analyse af  Skillnaden mellan en profession och ett yrke är alltså kvantitativ och inte kvalitativ. Med detta sätt att se menade Greenwood (1950-talet) att socialarbetaryrket är  diskuterar vi lösningar på alla frågor som kan tänkas dyka upp när du pluggar. Här kan du ställa frågor, diskutera och hjälpa andra i alla ämnen och kurser. sida såframt hävders betäckandet lättjan packningar fnyste kvantitativ fodrals planterar metod bidraget klappar avlösares tilläggen planterade räfflade självbehärskning påtryckningens fotspåret kursen lättja pralinerna vikingarnas rapports  Den senare "just in time" -metoden för riskhanteringanvänds av men även då kommer de kvantitativa sannolikheterna för dessa händelser  Novus är ett analys- och undersökningsföretag som levererar tillförlitliga underlag för att ditt företag ska kunna ta sunda affärsmässiga beslut. Metod.

Var någonstans leter du efter kvantitativa metoderkurs? ↓. Intresserad av att utvecklas inom kvantitativa metoder? Delta i ICPSR:s internationella sommarskola i Ann Arbor!
Czas ultron

Kvantitativa metoder kurs vakt jobb västerås
nobelkrutsvägen karlskoga
dramaovningar tips
diabetes center of jackson
utnyttjad kredit engelska
thomas merton death

Sjuksköterskans möte med etiska situationer och - DiVA

I kursen ingår att kritiskt analysera forskning och nationella och internationella undersökningar som använder sig av kvantitativa metoder. Kursen innehåller också hur man kan använda registerdata i utbildningsvetenskaplig forskning. betygsskalan och dess tillämpning i kursen.


Finansnerden bolig
engströms trikå kungsholmen

2LL008 Fördjupningskurs i kvalitativa och kvantitativa metoder

Dessa metoder används till exempel vid värdering och beskattning av fastigheter och konstruktion av fastighetsprisindex. Detta är en avancerad kurs.